Služby Pálení laserem Ohýbání plechů Zakružování plechů a profilů Sváření Zámečnická výroba Výroba městského mobiliáře Vzduchotechnika

Kontaktujte nás

Vzduchovody ocelové čtyřhranné

Vzduchovody skupiny I. jsou určeny pro větrání, klimatizaci a odsávání vzduchu bez mechanických a abrazivních příměsí a bez korozivně agresivních plynů a par.

Maximální provozní teplota je 80°C
Maximální průtoková rychlost je 12 m/s
Dovolený statický tlakový rozdíl je od  –500 Pa do 1000 Pa.

Vzduchovody pro dopravu jedovatých nebo výbušných prostředí se dodávají podle zvláštních technických podmínek podle požadavku odběratele na základě technického projednání.

Rozměry:

Jmenovitým rozměrem se rozumí vnější rozměr příčného průřezu ve formě A x B, kde A, B jsou udány v mm. Přednostně se používají jmenovité rozměry event. jejich kombinace podle tabulky I:

50 65 82 100 110 125 140 160 180 200
225 250 280 315 355 400 450 500 560 630
710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800  

 

Pro délku rovných kusů není použití rozměrové řady závazné. Běžný poměr rozměrů příčného průřezu nemá být větší než 1:6.
Dodávku vzduchovodu se jmenovitým rozměrem menším než 100x100, nebo větším než 1200 x 1200 se doporučuje předem technicky projednat. Tloušťka plechu se určuje dle tabulkyII:

Jmenovitý rozměr Minimální tloušťka
<250 0,6
250-500 0,6
500-710 0,8
710-1600 0,9
>1600 1,0

 

Tloušťky plechů jsou minimální. Ve zvláštních případech je možné tloušťku plechu dojednat při technickém vyjasnění dodávky.

Materiál:

Vzduchovody se vyrábějí z černého, pozinkovaného nebo antikorového materiálu.

  NORMA JAKOST
Plech černý ČSN 42 53 01.2 11 373.10
Plech pozinkovaný ČSN 42 53 32 10 004.21
Plech antikorový   tř.17

 

Tvary:

Rovné trouby (TR) se vyrábějí do délky 1980. Pokud není předepsáno jinak, je délková tolerance ± 5 mm. Na požadavek lze snížit toleranci na ± 3 mm. Oblouk do rozměru A = 900 je R =150, při A>900 je R=300. Požadavek na jiný poloměr je nutno technicky projednat. Oblouky se vyrábějí s úhlem 30°, 45°, 60°, 75°, 90°. Oblouky s A>630 se opatřují vodícím plechem. Podle specifikace je možno dodat další typy tvarových kusů, např. odskok, rozbočka, ostré koleno, různé typy odboček a ostrých kolen se podle předpisu projektanta umisťují náběhové nebo vodící plechy, případně škrtící klapky.

Těsnost:

Vzduchovody se dodávají ve třídě přesnosti (TT) III. nebo IV. dle PK 12 0036. Vzduchovody ve III. TT jsou těsněny ve spojích typu U, P, T, pryžovým těsněním OPTIMIT (PK 12 0402), případně jiným těsněním se srovnatelnými parametry. Vzduchovody ve IV. TT se dodávají jako celoletované. Letují se podélné i příčné lemy, bodované spoje. Do rohů se vletovávají růžky. Vodotěsné vzduchovody jsou dodávány ve III. TT jako částečně letované. Technologické provedení tzv. vodorovného letování se projednává při technickém vyjasnění objednávky. U vodotěsného provedení se na spodní hraně potrubí nesmí umisťovat žádné distribuční elementy vzduchu.

Povrchová ochrana:

Povrchová ochrana se běžně neprovádí. Bodová místa se kryjí ochrannou barvou S 2013 (odstín šedá, stříbrná). Jiné požadavky je nutno projednat při technickém vyjasnění dodávky.

Dále vyrábíme i vzduchovody kruhové a to vše z černého nebo pozinkovaného materiálu, materiálu Al a AKV. Můžeme zajistit i vyprojektování. Dodací lhůty dle dohody.