Služby Pálení laserem Ohýbání plechů Zakružování plechů a profilů Sváření Zámečnická výroba Výroba městského mobiliáře Vzduchotechnika

Kontaktujte nás

Vodní a parní lamelové ohřívače

jsou universálně použitelné, vysoce účinné povrchové výměníky tepla voda-vzduch, s rozšířenou teplosměnnou plochou, určené pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních teplou vodou a případně sytou parou z centrálních zdrojů.

Vyrábí se provedení:
OKN pro tlaky 110-500 kPa (nízkotlaký výměník)
OKV pro tlaky 500-1700 kPa (vysokotlaký výměník)

 

- - -


Maximální provozní teplota je 150°C. Baterie má jednu přírubu pro vstup a jednu pro výstup vody. Voda proudí do rozváděcích komor s přepážkami, které zajišťují vícetahové proudění v trubkách. Vzduch proudí kolmo v trubkách. Komory jsou spojeny pomocí postranic, připojení do vzduchotechnického potrubí umožňují obdélníkové příruby. Komory ohřívače, přepážky a postranice jsou vyrobeny a ocelového plechu, žebrovky z přesných ocelových, galvanicky zinkovaných trubek, na kterých jsou s přesahem nalisovaná hliníková žebra. Příruby pro připojení vzduchotechnického potrubí jsou vyrobeny z ocelových úhelníků a nejsou nosné – výměník se montuje na podpěrný rám. Standardní provedení vyhovuje pro mírné klimatické prostředí. Provedení pro provoz ve ztíženém klimatickém prostředí, příp. pro zvláštní podmínky předpokládá uplatnění požadavku při uzavírání kontraktu a příslušné technické projednání. Je možno dodat i atypické provedení na základě samostatného technického projednání. Žebrovky se vyrábějí v pěti základních délkách: 500, 600, 800, 1000 a 1200 mm. V jedné trubkové řadě může být 12, 16 nebo 20 trubek (12T, 16T, 20T). Ve směru proudu vzduchu může být provedení jednořadé (1Ř), dvouřadé (2Ř), třířadé (3Ř), nebo čtyřřadé (4Ř).

Teplosměnná plocha jedné baterie se určí ze vztahu:
F = 0,737 L´T´R,      kde F (m2) je teplosměnná plocha, L (m) je délka žebrovky, T je počet trubek v řadě a R je počet řad v baterii.

 Hloubka ve směru proudu vzduchu je 70mm pro jedno a dvouřadé provedení, příp. 140mm pro tří a čtyřřadé provedení. Pro podrobný teplotechnický výpočet je k dispozici „projekční a výpočtový podklad“ JK 429 541. Baterie je možno uspořádat do různých sestav. Typové sestavy jsou (1x2), (1x3), (1x4), (2x2), (2x3), (2x4). Je možno dodat i atypické sestavy po příslušném technickém projednání. Ohřívače se dodávají bez obalu, s ochrannými deskami žebrovek a záslepkami přiváděcích i odváděcích přírub (hrdel). Skladování vyžaduje ochranu před přímým působením povětrnostních vlivů. Při údržbě se sleduje těsnost a znečištění teplosměnné plochy. Čištění se provádí tlakovým vzduchem, příp. saponátovým roztokem měkkým kartáčem.