Služby Pálení laserem Ohýbání plechů Zakružování plechů a profilů Sváření Zámečnická výroba Výroba městského mobiliáře Vzduchotechnika

Kontaktujte nás

Nízkotlaký radiální ventilátor RAVEKO

Jsou radiální, nízkotlaké, jednostranně sací, poháněné přímo elektromotory. Jsou vyráběny ve velikostech 200, 250 a 315 a jsou poháněny asynchronními motory typové řady 4AP pro napětí 380V, 50 Hz. Ventilátory se používají pro větrání a klimatizaci. Jsou určeny pro umístění v prostoru a pro dopravu vzduchu bez nebezpečí výbuchu. Dopravovaný vzduch musí být bez mechanických nečistot, vláknitého prachu a příměsí, které by se mohli usazovat na oběžném kole a skříni, případně by působily nadměrnou korozi oceli a zinku.

- - -

Teplota okolí ventilátorů může být s ohledem na motory – 20°C až +40°C. Teplota dopravovaného vzduchu může být –20°C až +50°C. Ke všem velikostem ventilátorů je možno jako příslušenství dodat poddajné tlumící vložky 150mm dlouhé a protipříruby. Doporučuje se připojovat ventilátory k potrubní síti přes pružné tlumící vložky. Z hlediska přenosu hluku a chvění není vhodné ventilátor nebo motor položit, nebo přišroubovat přímo na podpěry zakotvené v nosné zdi, ale vždy přes nekovovou desku tak, aby hluk a chvění nemohlo procházet přes kotevní šrouby. Ventilátory jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu bez další povrchové ochrany. Na základě dohody je možno ventilátor opatřit nátěrem práškovou barvou. Při zapojení je nutno dodržet směr otáčení oběžného kola ve smyslu směrové šipky. Ventilátory jsou u výrobce podrobeny zkoušce na běh po dobu 5 min. Výrobce zaručuje garanční i pogaranční servis.