Služby Pálení laserem Ohýbání plechů Zakružování plechů a profilů Sváření Zámečnická výroba Výroba městského mobiliáře Vzduchotechnika

Kontaktujte nás

Elektrický ohřívač vzduchu EOK

Elektrický ohřívač se skládá z těchto základních částí:

a) skříň ohřívače

b) deska s el. topnými tělesy

Skříň je tvořena vzduchovodem o rozměrech  AxB a délce 350 a 500 mm, v jehož horní stěně je otvor pro vložení desky s elektrickými topnými tělesy a příslušnou elektrickou výzbrojí. Plášť může být na přání zákazníka z vnitřní strany osazen tepelnou izolací a antireflexní vrstvou. Elektrická topná tělesa jsou podle požadovaného tepelného výkonu ohřívače v provedení a v počtu dle tabulky výkonů EOK. Tělesa jsou hladká v normálním provedení. Elektroinstalace je umístěna ve skříni svorkovnic, která je součástí skříně ohřívače. Do ní jsou vyvedeny konce topných těles a v jejím boku je pět vývodek pro možnost zapojení topných těles do 2 až 4 sekcí a 1 pro tepelnou pojistku. Elektrické ohřívače vzduchu budou napájeny z rozvaděče, který bude individuálně navržen v prováděcím projektu elektroinstalace. Počet stupňů rozdělení celkového výkonu, popřípadě jejich velikost lze individuálně dojednat s výrobcem. Elektrické ohřívače jsou chráněny proti přehřátí termostatem, zabudovaným do prostoru topných tyčí. Na tento termostat je třeba zapojit do série ovládání cívky stykačů tak, aby např. při výpadku ventilátoru došlo k přerušení přívodu elektřiny do topných těles. Ochranný termostat je možno též současně použít pro zapojení do obvodů požární signalizace, „central stop“, „alarm“ apod.

Užití:

Elektrické ohřívače EOK jsou určeny pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních. Nejsou určeny pro ohřev vzduchu s obsahem vláknitých, organických, popřípadě agresivních příměsí. Elektrický ohřívač nelze použít jako samostatný ohřívací element. Musí být vždy zařazen do potrubní sítě s nuceným prouděním vzduchu ventilátorem, nebo jiným zdrojem. Z tohoto důvodu je při instalaci nutné blokovat zapínání elektrického ohřívače tak, aby nemohl být zapnut bez spuštění ventilátoru. Po vypnutí elektrického ohřívače se ponechá ventilátor ještě 3 minuty v chodu.

Pracovní podmínky:

Ohřívač je určen pro provoz v prostředí bez nebezpečí výbuchu dle ČSN 33 2330 a v prostorech, odpovídajících prostředí základnímu dle ČSN 33 0300. Ohřívač se připojuje na třífázový elektrický rozvod 380/220 V, 50Hz. Jeho připojení musí odpovídat ČSN 33 2130.

Materiál:

Skříň ohřívače je vyrobena z ocelového pozinkovaného plechu tř.11. Elektrická topná tělesa jsou hladká, na 380V, výrobce Elektro-Praga Hlinsko, a.s.
Ochranný termostat TH 480R, 60°C ± 2°C, Výrobce METRA Šumperk.